There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Postliste

Elektronisk innsyn av inn og utgående post.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Postlisten gir en oversikt over brev sendt til eller fra Gamvik kommune. Dokumenttypene er beskrevet med kodene I for innkommet post og U for utgående post.

Den offentlige postlisten blir lagt ut etter at opplysningene er kvalitetssikret i forhold til personvern og offentlighet. Journalposter og dokumenter som er unntatt offentlighet er merket. Postlisten offentliggjøres innen fem virkedager etter aktuell dato.

Den elektroniske postjournalen blir liggende tilgjengelig i 3 måneder tilbake i tid.

Ønsker du innsyn i eldre saker kan du sende en forespørsel til arkivet på e-post: postmottak@gamvik.kommune.no 

Ps. Merk forespørselen med saks- og dokumentnummer (eks.17/123-4.) 

Klageadgang:     

§31 Ofl. Klage på manglende svar/tilbakemelding innen 5. Virkedager.

§31 Ofl. Klage/forespørsel om utvidet svar/begrunnelse, og eventuelt merinnsyn ( § 11 Ofl.) på avslag innen 3. Uker.

§32 Ofl. Klage på avslag om innsyn med krav om videresending for vurdering av Fylkesmannen i Finnmark innen 3. Uker (etter avslag med utvidet svar/begrunnelse.)

*Klage på avslag om innsyn sendes til kommunen for oversendelse og klagebehandling hos Fylkesmannen*          

Nyttige linker:

På lovdata.no finner du oppdatert informasjon om offentlighetsloven, lovens paragrafer og regler om innsyn i offentlig forvaltning.

Se egen link under:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16?q=offentlighetsloen

På sivilombudsmannen.no finner du informasjon om hvordan du kan klage på avgjørelser fattet av offentlig forvaltning.

Se egen link under:

https://www.sivilombudsmannen.no/

 

Nødløsning Postlister ved systemfeil:

Her vil arkivet i Gamvik kommune legge ut lister med oversikt over inn- og utgående post samt sakspapirer/protokoller fra møter, i de tilfeller der det på grunn av tekniske problemer ikke fungerer som normalt. Vi vil da være avhengig av at det sendes forespørsler om innsyn til postmottak@gamvik.kommune.no med saks- og dokumentnummer (eks. 18/123-4) på det/de dokument(er) som det søkes innsyn i.

Her vil arkivet legge ut utrekkslister fra sak- og arkivsystemet ved systemfeil:


Publisert: 16.02.2016 12.52
Sist endret: 16.02.2016 12.55