There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Politiske organ

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gamvik kommunestyret 2015-2019

AP:

 • Trond Einar Olaussen, ordfører
 • Gunn Mari Kverndal Kristiansen, varaordfører
 • Roger Hansen t.o.m. 22.01.2017
 • Torfinn Vassvik
 • Dag-Tommy Larsen
 • Susanne Bekkevold Grinde
 • Frank Wenzel
 • Ausra Juodeikyte f.o.m. 23.01.2017

SV:

 • Inga Manndal
 • Alf N. Hansen
 • Harald Hansen
 • Øyvind Berg

FRP:

 • Johnny Olaussen
 • Geir Langås

Varamedlemmer

AP:    

 • Anita Sagen
 • Dag Hugo Andreassen
 • Stig Olsen
 • Synøve Vassvik
 • Erik Bjønnes Hansen
 • Jack Ivar Adriansen
 • Sissel Mortensen
 • Kari Ann Magnesen
 • Kari Sørbø Jonsson

 

SV:  

 • Eli Bavda Johansen
 • Barbro Grip
 • Margareth Paulsen
 • Marianne Prytz Lund
 • Stein Kyrre Paulsen
 • Bjørg Eva Langås
 • Karin Marie Hansen

 

Frp:

 • Anna Oliva Nilsen
 • Frikk Harald Hansen
 • Jon Arne Dolonen
 • Einar Håkon Fredriksen
 • Paul Nikolai Halvorsen
Gamvik formannskap 2015-2019

AP:

 • Trond Einar Olaussen, ordfører
 • Gunn Mari Kverndal Kristiansen, varaordfører
 • Torfinn Vassvik 
 • Roger Leif Hansen t.o.m. 22.01.2017
 • Dag-Tommy Larsen f.o.m. 27.04.2017

SV:

 • Inga Manndal

 

Varamedlemmer

AP:

 • Susanne Bekkevold Grinde
 • Frank Wenzel

SV:

 • Alf Normann Hansen
 • Harald Hansen
 • Øyvind Berg
Oppvekst- og omsorgsutvalget (OOU) 2015-2019

AP:

 • Gunn Mari Kverndal Kristiansen, leder
 • Kari Sørbø Jonsson, nestleder
 • Frank Wensel

SV:  

 • Øyvind Berg
 • Karin Marie Hansen.

Varamedlemmer 

AP:  

 • Erik Bjønness-Hansen
 • Jack-Ivar Adriansen
 • Synøve Vassvik

  SV:

 • Inga Manndal
 • Bjørn Heinfelt

 

Teknikk- og miljøutvalg (TMU) 2015-2019

AP:  

 • Torfinn Vassvik, leder
 • Dag-Tommy Larsen, nestleder
 • Inger Rolfsdatter 

SV:  

 • Stein Kyrre Paulsen
 • Ebba Svendsen

Varamedlemmer  

AP:

 • Karianne Herland
 • Olav Nordstrand
 • Susanne B. Grinde

SV:

 • Alf N.Hansen
 • Barbro Grip

Barn- og unges represenentant

 • Kari Sørbø Jonsson
Eldrerådet

Rådet er opprettet etter lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd. Det er et rådgivende organ for kommunen. Alle relevante saker skal legges fram til behandling i god tid før behandling i kommunestyret. Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder eldres levekår i kommunen.Rådet kan selv ta opp saker som vedkommer eldre i kommunen.

Kommunen veldger selv medlemmer og varamedlemmer. Pensjonistforeninger har rett til å komme med forslag til medlemmer. Forholdstallsvalg gjelder ikke ved valg av eldreråd. Rådet velger selv leder og nestleder. Protokoller fra behandling av saker i eldrerådet, skal følge saken i den videre politiske behandlingen.
Alle utvalgsmøter er åpne så fremt ikke annet følger av dette reglement eller lov.

 • Anne Kristine Nordstrand, Skjånes - personlig varamedl: Trygve Bertheussen, Mehamn.
 • Dag Tommy Larsen (politisk valgt), Mehamn - personlig varamedl: Harald Hansen, Gamvik.
 • Astrid Martinussen, Mehamn - personlig varamedl: Roy Sandvik, Mehamn.
 • Frank Broks, Gamvik - personlig varamedl: Stefy Paulsen, Mehamn.
 • Aina Mikalsen, Skjånes - personlig varamedl: Roald Pettersen, Skjånes.

Publisert: 08.05.2016 05.49
Sist endret: 08.05.2016 06.05