There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Møtekalender

Her finner du kommunens møtekalender og politiske saksdokumenter

Klikk på dato på møtet du ønsker å se saksdokumentene til. Klikk på dokumenter for åpne saksfremlegg og vedlegg. Klikk på behandlinger for å se hva som er eventuelt gjort i saken.

Saksdokumenter er normalt tilgjengelig på nettsiden 7 dager før møtet avholdes. Saker unntatt offentligheten blir ikke lagt ut.

Klikk på navnet til styret/utvalget for å se hvem som er medlemmer og varamedlemmer.

Møter i kontrollutvalget publiseres i egen fane på hjemmesiden (grunnet manglende funksjon i møtekalender), se egen link under:

Politikk/Kontrollutvalget