There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Gamvik kommune

Rus og psykiatri

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Psykisk helse for voksne

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.
Tjenestene skal bidra til at personer med psykiske helseplager opplever økt livskvalitet og mestringsevne, og reduserer sykdomsgjennombrudd. Tjenester tilpasses den enkelte person ut fra faglige vurdering og i samråd med han/henne.
Tjenesten ytes etter enkeltvedtak gjennom individuelle støttesamtaler.
Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontaktinformasjon psykiatritjenesten

Åpningstid: mellom 08.30 og 15.30 de dagene kontoret er betjent.

Adresse: Psykiatritjenestens lokaler på helsesenteret i Johans Larsensvei 10A.

Telefon: 78496625 eller skranken på legekontoret 78496600  mobiltelefon 90210379.

E-post: erja.tomassen@gamvik.kommune.no

Akutte henvendelser rettes til legevakt Tlf. 116117 eller 113

Distriktspsykiatrisk senter Lakselv (DPS SANKS) har akutteam kan nås på dagtid, mandag til fredag fra kl. 08:00 – 15:30 tlf 78464550

Spilleavhengighet: http://www.spillavhengighet.no/?gclid=CPz-8a3F9s4CFWnqcgodBzQMAw

Forebygging av selvskading og selvmord: http://superego.as/lfss/

 

Hva du kan forvente av de kommunale psykiske helsetjenester

  • Å bli møtt med respekt og en profesjonell holdning
  • Informasjon, råd og veiledning om lovverk og tjenestetilbud
  • Tjenestetilbudet blir utviklet i samarbeid med deg som søker
  • Tjenestene kan utvikles i samarbeid med det øvrige hjelpeapparat / eksterne samarbeidspartnere.
  • Vi bistår i arbeidet med, kan evt. koordinere individuell plan.

 

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen. Hvert vedtak kan påklages. I vedtaket oppgis det hvordan du kan klage.

 


Publisert: 03.05.2016 08.39
Sist endret: 03.05.2016 09.33